V REUMACENTRUM Vám radi poskytneme tieto služby:

  • komplexné reumatologické vyšetrenie zamerané na vyšetrenie štruktúr pohybového aparátu,

  • diagnostiku a liečbu reumatických ochorení zápalového, degeneratívneho a metabolického pôvodu,

  • diagnostiku a liečbu mimokĺbového reumatizmu,

  • diagnostiku a liečbu reumatických ochorení kĺbov zápalového, degeneratívneho a metabolického pôvodu, systémových chôrob spojivového tkaniva,

  • diagnostiku a liečbu osteoporózy a dispenzarizáciu pre pacientov so zistenou osteoporózou, či inými metabolickými kostnými chorobami,

  • diagnostika včasnej artrídy

  • interpretáciu laboratórnych výsledkov, RTG snímok, výsledkov denzitometrického vyšetrenia a iných zobrazovacích vyšetrení

  • reumatologické vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu na sociálne, dôchodkové a posudkové potreby a vyšetrenia na indikáciu kúpeľnej liečby,

  • podávanie biologickej liečby